icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Den Haag, klaar voor de toekomst

The Hague & Partners presenteert nieuwe Middellange Termijn Strategie 2022-2026

17 februari 2022

Vandaag presenteren we de nieuwe Middellange Termijn Strategie (MLTS) 2022-2026 voor The Hague & Partners. In deze uitvoeringsstrategie gaan we in op onze werkvelden, welke ontwikkelingen we daar verwachten en hoe wij daar op kunnen inspelen. Dit alles met als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verhogen van welvaart en welzijn van alle inwoners van Den Haag.

Marco Esser, directeur The Hague & Partners: : “In alle keuzes die we maken sluiten we aan bij de gezamenlijke ambitie dat iedere inwoner van Den Haag profiteert van onze werkzaamheden. Profiteren van de bezoekerseconomie, profiteren van congressen en profiteren van meer (internationale) bedrijvigheid in de stad. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor werken we nauw samen met de gemeente Den Haag, andere overheden, onze partners en het bedrijfsleven.”  

Onze visie is gebaseerd op onderzoek, data en kennis van de markt. Het sluit aan bij het beleid van de gemeente, zoals dat is vastgelegd in de Economische visie Den Haag+ 2030 en de Strategie Toerisme 2020-2025. Op basis van onze kennis van de trends in de markt en de invloed van de recente wereldwijde ontwikkelingen zijn we gekomen tot een uitvoeringsstrategie voor 2022-2026.  

Naast zeven geïdentificeerde pijlers die een belangrijke rol spelen in hoe we ons werk gaan doen, gaan we in op onze ambities en doelstellingen en hoe we die willen bereiken. Dat alles voor de verschillende werkvelden waarop we ons bewegen.   

Een duurzame toekomst voor Den Haag 

Wij zijn positief over de kansen voor een duurzame toekomst voor Den Haag. Door op een slimme manier te investeren in onze werkvelden zien we mogelijkheid om werkgelegenheid te creëren en de Haagse economie te laten floreren. Met deze MLTS als richtsnoer kunnen we de kansen die er zijn voor het bevorderen van de brede welvaart in Den Haag ook daadwerkelijk verzilveren.  

Bekijk hier onze Middellange Termijn Strategie 2022 – 2026