icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Non-profit

Internationale organisaties

Stad van internationale organisaties

In Den Haag hebben we een lange traditie in het beschermen van de internationale rechtsorde. Den Haag is niet voor niets dé internationale stad van vrede en recht. De stad huisvest meer dan 200 internationale organisaties (igo’s en ngo’s). Zij werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en richten zich op het oplossen en voorkomen van conflicten in de wereld, veiligheidsvraagstukken, energietransitie of verantwoorde toepassing van digitale technologie.

IGO & NGO support

IGO & NGO Support

In Den Haag werken internationale organisaties aan een betere wereld. Daarin trekken zij vaak samen op met startups en bedrijven die zich wereldwijd betrokken voelen en zakendoen volgens het principe ‘doing good and doing business’.

Den Haag biedt internationale organisaties en hun medewerkers een warm welkom. Het Bureau Internationale Zaken (BIZ) biedt ondersteuning en advies aan internationale organisaties die zich gevestigd hebben of voornemens zijn zich te vestigen in Den Haag.

Meer informatie
IGO & NGO support

The Hague Humanity Hub

Een community van NGO's, academies, commerciële organisaties en overheidsinstanties gefocust op het werken aan een betere, veilige en rechtvaardige maatschappij.

Meer informatie
The Hague Business Agency

The Hague Business Agency

THBA biedt kosteloos professioneel en passend advies aan buitenlandse bedrijven die overwegen om hun organisatie in Den Haag uit te breiden of te vestigen.

Kom in contact