icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van The Hague & Partners heeft als taak toezicht te houden op het beleid, strategie en de algemene gang van zaken. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en fungeert als klankboard voor de directie en het MT. De RvT bestaat uit vier leden en is samengesteld uit profielen die aansluiten op de werkzaamheden van The Hague & Partners: publiek-privaat, financieel-economisch, internationaal bedrijfsleven en marketing & acquisitie.

De belangrijkste taken van de RvT zijn:
◆ Toezicht houden op de directie en op de algehele gang van zaken in de stichting;
◆ Het gevraagd en ongevraagd geven van advies;
◆ Werkgeversrol richting de directie invulling geven;
◆ Het bewaken van de continuïteit;
◆ Toetsen van het functioneren van de stichting en het besturingsmodel;
◆ Informatie verstrekken aan de gemeente Den Haag als daarom wordt gevraagd.

Marjet van Zuijlen

Marjet van Zuijlen - voorzitter

Henk Jagersma

Henk Jagersma

Susanne Stolte

Susanne Stolte

Leonard Geluk

Leonard Geluk

.

Thirza Pluimer

Vragen over de Raad van Toezicht?

Contact onze corporate communicatie manager