icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
ov

Business Agency

The Hague & Partners' Business Agency assisteert en adviseert buitenlandse bedrijven en organisaties bij het starten, verplaatsen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten in of naar de regio Den Haag.

Over ons

De Business Agency is de marketing en acquisitie organisatie voor de stad Den Haag als het gaat om het internationaal zakelijk vestigingsklimaat. Wij hebben als doel het aantrekken of behouden van bedrijven en organisaties die zich blijvend in de regio Den Haag willen vestigen. Wij bieden één loket voor ondernemingen en organisaties die hun activiteiten willen starten, uitbreiden of verplaatsen. Daarnaast monitoren wij buitenlandse bedrijvigheid in de regio actief via ons Investor Relations programma.

 

Doel en Ambitie

Door het promoten van internationale bedrijvigheid in de regio Den Haag stimuleert de Business Agency de economische groei en creëert zo werkgelegenheid. Het aantrekken en behoud van internationale bedrijven en organisaties draagt hieraan bij. Elke tien banen bij buitenlandse bedrijven leveren gemiddeld nog eens zeven extra banen op bij toeleveranciers en dienstverleners. Deze investeringen zijn van groot belang voor Nederland en de stad Den Haag.

(Inter)nationale economische groei, kennisontwikkeling en werkgelegenheid zijn belangrijke pijlers onder een leefbare samenleving in een wereld die in hoog tempo verandert. Samen met onze partners leggen wij de verbinding tussen Den Haag en de rest van de wereld. Door 'grenzenloos' te denken en doen, door betekenisvolle ambities te delen, verbinden we zakelijke netwerken in de regio Den Haag, versterken topsectoren in onze regio en stimuleren we het internationale ondernemingsklimaat.

building

Wat wij doen

Wij adviseren en assisteren kosteloos (internationale) bedrijven en organisaties bij het opzetten, uitbreiden of verplaatsen van (buitenlandse) activiteiten naar de regio Den Haag. Onze ervaren adviseurs helpen bedrijven of organisaties de markt hier te verkennen en organiseren indien gewenst een Fact Finding Trip. Tijdens deze verkenningstrip geven wij ook advies over de praktische kanten van vestiging. Wij brengen eventuele nieuwkomers in contact met businesspartners, dienstverleners en netwerken die van belang zijn in de besluitvorming en afhandeling van het investeringsproject. Het is immers voor ons van het grootste belang dat zowel het bedrijf als de werknemers zich thuis voelen in Den Haag.

Meer informatie over onze diensten is te vinden op de website van de Business Agency. 

Werken en wonen in Den Haag

De regio Den Haag biedt naast betaalbare bedrijfsruimte, uitstekende huisvesting, geweldig onderwijs en een aantrekkelijk leefklimaat, ook voor buitenlanders. Door het internationale karakter van Den Haag voelen expats zich vaak snel thuis. Er leven in Den Haag meer dan 50.000 expats. Dat levert een grote en bijzonder gevarieerde internationale gemeenschap op.

Eén van de partners waar wij mee samenwerken is het The Hague International Centre (THIC). Zij bieden gezinnen en werknemers administratieve ondersteuning voor de verhuizing naar Den Haag. Buitenlanders worden bij hun zoektocht naar passende huisvesting ondersteund door ACCESS[RH3] , een onafhankelijk non-profit organisatie en het netwerk van professionele adviseurs van de Business Agency. Er is een ruim aanbod aan internationale scholen in de stad en het merendeel van de Nederlandse onderwijsinstituten is internationaal georiënteerd en biedt Engelstalige opleidingen aan. Ook de uitstekende gezondheidszorg in Nederland staat zeer goed bekend. Bijna alle artsen spreken Engels, zodat contact met expats probleemloos zal verlopen.

Samenwerking met partners

Naast de samenwerking met het het Marketing Bureau en het Convention Bureau van The Hague & Partners ondersteunen wij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en het Bureau Internationale Zaken (BIZ) van de gemeente Den Haag. Gezamenlijk zetten wij ons optimaal in om het vestigingsklimaat in onze regio te verbeteren en buitenlandse investeerders aan te trekken en te behouden. Voor advies en begeleiding bij het vinden van passende bedrijfshuisvesting en herhuisvesting in de regio Den Haag werken wij nauw samen met Steenworp vestigingsadviseurs Haaglanden.

Onder de vlag van “Invest in Holland” werken wij rechtstreeks samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en andere nationale acquisitiepartners in Nederland. Binnen dit samenwerkingsverband zijn wij actief in verschillende kennisclusters en zijn wij verantwoordelijk voor de marketing- en communicatieportefeuille van dit netwerk. Naast de NFIA werken wij in Zuid-Holland samen met acquisitiepartners InnovationQuarter en Rotterdam Partners. Samen verzorgen we de acquisitie van buitenlandse bedrijven, alsmede de promotie en positionering van de regio Den Haag.