icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
ONEconference

Gratis ondersteuningsprogramma voor cyberbeveiliging voor 200 humanitaire NGO's in Den Haag

4 oktober 2023

Den Haag, 4 oktober 2023 - Een non-profit consortium gaat de komende 1,5 jaar gratis cybersecurity ondersteuning bieden aan bijna 200 humanitaire NGO's in Den Haag. Het 'Cyber Secure The Hague: NGO Support Program' is een consortium dat bestaat uit het CyberPeace Institute, The Hague Humanity Hub (HHH), het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) en CSIRT.global - en medegefinancierd door de gemeente Den Haag. De officiële lancering van dit programma was tijdens de ONE Conferentie die op 3 en 4 oktober plaatsvond in Den Haag. 

Burgemeester Jan van Zanen: "Al meer dan een eeuw zijn wij de stad van vrede en recht. De thuisbasis van internationale instellingen omringd door een uitgebreid netwerk van bedrijven en organisaties. Deze unieke verzameling van organisaties en instellingen brengt veiligheidsvraagstukken met zich mee. De urgentie van deze kwestie ervaar ik dagelijks. Niet-gouvernementele organisaties, bedrijven en mensen moeten leren omgaan met de kansen en bedreigingen die digitalisering met zich meebrengt. Als stad starten we daarom een cyberbeveiligingsprogramma voor NGO's."

Waarom biedt Den Haag dit programma aan?

In Den Haag zijn talloze NGO's gevestigd die een belangrijke rol spelen op het gebied van internationale vrede, recht en veiligheid. Ze opereren in de voorhoede van geopolitiek en conflicten over de hele wereld. Helaas plaatst dit hen in het vizier van statelijke actoren en criminelen. Als gevolg hiervan nemen cyberaanvallen op NGO's zowel in frequentie als in impact toe. Recente cyberaanvallen hebben zowel grote internationale organisaties getroffen, zoals het Internationale Comité van het Rode Kruis en VN-agentschappen, als kleine NGO's zoals Roots of Peace en Insecurity Insights.

Cyber Secure Den Haag

Het consortium wil de cybercapaciteit van kwetsbare gemeenschappen opbouwen door cyberbeveiligingsbeoordelingen uit te voeren en gratis middelen, tools, ondersteuning, oplossingen voor geautomatiseerde kwetsbaarheidsscans, gerichte training, digitalisering en best practices op het gebied van cyberhygiëne aan te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van elke organisatie. Uiteindelijk zal het project het ecosysteem van NGO's in Den Haag versterken en NGO's in staat stellen een duurzame internationale impact te hebben door een betere cyberbeveiliging. 

Lees het achtergrondverhaal op: https://storiesofpurpose.thehague.com/rule-law/how-prevent-200-ngos-hague-shutting-down-after-cyberattack

 

Over Cyber Secure Den Haag

In 2022 presenteerde het stadsbestuur de 'Strategie voor een Cyberveilig Den Haag'. Deze strategie is ontwikkeld met betrokkenheid van meer dan 100 stakeholders en richt zich op het unieke cyberrisicoprofiel van Den Haag als Internationale Stad van Vrede & Recht en de cyberweerbaarheid van de lokale vitale infrastructuur & processen. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Cyber Secure The Hague Program dat bestaat uit meerdere projecten die in 2023-2024 worden uitgevoerd om de doelen van de strategie te bereiken. Een van deze projecten is het NGO-ondersteuningsprogramma gericht op het vergroten van de cyberveiligheid van NGO's.

Over het CyberPeace Instituut

Het CyberPeace Institute, opgericht in 2019, is een in Genève gevestigde organisatie die de meest kwetsbaren in cyberspace beschermt. Onafhankelijk en neutraal onderzoekt en analyseert het instituut de menselijke impact van systemische cyberbedreigingen, levert het gratis hulp op het gebied van cyberbeveiliging, volgt het de handhaving van internationale wetten en normen en voorspelt het bedreigingen voor Cyberpeace. Het CyberPeace Institute heeft onder andere het CyberPeace Builders Program en het Humanitarian Cybersecurity Center opgezet.

Over Humanity Hub Den Haag

The Hague Humanity Hub is opgericht in 2018 en is een stichting zonder winstoogmerk in Den Haag die het ecosysteem voor een vreedzamere en rechtvaardigere wereld ondersteunt en versterkt. The Hague Humanity Hub faciliteert verbindingen en innovatie door de nodige ingrediënten te bieden voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en kennisuitwisseling.

Over Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD)

DIVD is een stichting gevestigd in Den Haag die in 2019 is opgericht met als doel de digitale wereld veiliger te maken door onderzoek te doen naar kwetsbaarheden in informatiesystemen, gevonden kwetsbaarheden te rapporteren aan belanghebbenden en hulp te bieden bij het oplossen ervan. DIVD werkt met vrijwilligers, die zich hebben gecommitteerd aan de DIVD gedragscode, en samen meer dan 200.000 IP-adressen met kwetsbaarheden hebben gevonden en gerapporteerd. In 2022 - als reactie op de hack van het Internationale Rode Kruis in november 2021 (waarbij gegevens van 515.000 mensen wereldwijd werden gelekt) - heeft DIVD de online omgevingen van meer dan 35.000 stichtingen en goede doelen wereldwijd gescand op bekende kwetsbaarheden. Vrijwilligers van DIVD brachten vervolgens de IT-afdelingen van duizenden van deze organisaties op de hoogte van de kwetsbaarheden, zodat zij actie konden ondernemen om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Over CSIRT.global 

CSIRT.global is een wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk, geleid door vrijwilligers, met als doel de wereld veiliger te maken door kwetsbaarheden aan te pakken waar niemand zich om bekommert. CSIRT.global is een zusterorganisatie van de DIVD. In 2022 werden de internationale CSIRT-activiteiten van de DIVD overgeheveld naar CSIRT.global, als eerste stap om een internationaal netwerk van gelijkgestemden op te bouwen.