icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Hague Peace Conference

125ste verjaardag van de Stad van Vrede en Recht

4 januari 2024

Eerste Haagse Vredesconferentie in Huis ten Bosch in Den Haag, Nederland. Bron: Haags Gemeentearchief

In 2024 herdenkt Den Haag 125 jaar na de Eerste Haagse Vredesconferentie

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de Eerste Haagse Vredesconferentie werd gehouden, een historische bijeenkomst die de basis legde voor internationale samenwerking en conflictoplossing. Het resulteerde in de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage (PCA) en markeerde de eerste stap in de ontwikkeling van de moderne middelen voor vreedzame geschillenbeslechting die de internationale gemeenschap worden geboden.

Deze Eerste Haagse Vredesconferentie werd in 1899 in Den Haag gehouden van 18 mei tot 29 juli en bijeengeroepen op initiatief van tsaar Nicolaas II van Rusland. De conferentie bracht vertegenwoordigers van verschillende naties uit de hele wereld bijeen om te praten over het bevorderen van vrede en het instellen van mechanismen om toekomstige conflicten te voorkomen, waaronder ontwapening, oorlogsregels en de oprichting van een internationaal hof om geschillen tussen naties te beslechten: het Permanente Hof van Arbitrage. In 2024, 125 jaar na haar oprichting, telt de PCA 122 verdragsluitende partijen die zijn toegetreden tot een of beide oprichtingsverdragen van de PCA.

Marcin Czepelak, secretaris-generaal van het Permanente Hof van Arbitrage, reflecteerde op de nalatenschap van het Hof als het oudste en meest actieve internationale hof in Den Haag: "Het Verdrag van 1899 en de oprichting van de PCA markeerden het begin van de status van Den Haag als de Stad van Vrede en Recht en hebben het landschap van de stad blijvend gevormd door de bouw van het hoofdkwartier van de PCA: het Vredespaleis, dat werd gebouwd om het Permanente Hof van Arbitrage te huisvesten. Nu de PCA haar 125e verjaardag viert, kijken we met immense trots terug op de succesvolle overgang van het Hof naar een modern arbitraal instituut dat kan voldoen aan de snel veranderende behoeften van de internationale gemeenschap."

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag: "125 jaar geleden legde de Eerste Haagse Vredesconferentie de basis voor een vreedzame oplossing van conflicten. Het is mijn oprechte wens dat Den Haag een baken van diplomatie blijft en een stad waar naties samenkomen voor de vrede."

Lees meer op Stories Of Purpose

Ter ere van deze mijlpaal zijn er het hele jaar door evenementen en activiteiten gepland in Den Haag. Volg het hier. Voor meer informatie over het Permanent Hof van Arbitrage hier.