icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
uitzonderlijke bijdrage

Impactvolle circulaire onderneming

8 februari 2024

Nieuw dit jaar is de categorie: Impactvolle circulaire onderneming. Hiervoor zoeken we bedrijven met circulaire bedrijfsactiviteiten waarbij wordt ingezet op maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen. Lees hieronder de exacte criteria. 

Criteria Impactvolle circulaire onderneming

  • Het bedrijf is gevestigd in Den Haag;
  • Het bedrijf staat te goeder naam en faam bekend;
  • De onderneming betreft een bedrijf dat binnen zijn werkzaamheden zich richt op circulaire bedrijfsactiviteiten;
  • De onderneming richt zijn werkzaamheden in op maximale herbruikbaarheid en minimale waarde-vernietiging van grondstoffen en materialen;
  • De onderneming maakt een zo groot mogelijke impact met zijn circulaire werkwijze;
  • De onderneming richt zich zoveel als mogelijk op lokale circulaire bronnen;
  • De onderneming zet zich zoveel als mogelijk in op meervoudige circulaire impact (Co2, Grondstoffen, sociaal ondernemerschap);
  • Het bedrijf toont betrokkenheid, initiatief en denkt mee met de stad Den Haag om tot een circulaire economie te komen.

 

Heb jij impactvolle circulaire onderneming of ken je zo’n bedrijf? Meldt jezelf of dat bedrijf aan voor de Haagse Parel 2024! Aanmelden.