icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download

Schrijf je in voor de gratis online Event Design workshop

What are you looking for?

Expertise in de energiesector

Bedrijven in Den Haag richten zich al tientallen jaren op het opwekken van energie op wereldschaal. Momenteel verschuiven deze partijen naar het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen en het benutten van het potentieel van nieuwe technologieën die een positieve impact hebben op het milieu. Daarom heeft de gemeente Den Haag onlangs de ambitieuze doelstelling geformuleerd om in het jaar 2030 een CO²-neutrale stad te zijn.

Den Haag streeft ernaar om in 2030 CO²-neutraal te zijn

De eerste initiatieven laten een veelbelovende start zien om dit doel te bereiken.

  •  Een daarvan is de Nederlandse Stichting Duurzame Energie die eind 2015 van start is gegaan met haar hoofdkantoor in Den Haag.
  •  Het potentieel om de 2030-ambitie te realiseren wordt verder ondersteund door de aanwezigheid van instellingen die hoog scoren op de Dow Jones Sustainability Index, zoals Aegon.

Den Haag is ook de thuisbasis van een van de meest erkende namen in de energie-industrie, Royal Dutch Shell, en is ook een regionaal centrum voor andere belangrijke spelers zoals Kuwait Petroleum (Q8). Orsted en Total. Dit is dan ook de logische plaats voor verschillende netwerken en organisaties die de belangen behartigen van bedrijven met exploratievergunningen in Nederland, zoals NOGEPA en VNPI.

Deze infrastructuur opent mogelijkheden voor bedrijven die werkzaam zijn in Olie & Gas en voor evenementen die hier over dit onderwerp worden gehouden.

Verschillende internationale Energy engineering bedrijven zoals Worley & McDermott hebben Den Haag gekozen voor hun activiteiten.

The Hague skyline by night

Nieuwe energie evenementen in Den Haag

De European Geothermal Energy Council, die de energieambities van Den Haag erkent, heeft in 2019 haar European Geothermal Congress (EGC) gehouden in het World Forum The Hague.

Nederland heeft van geothermie een hoeksteen van haar energietransitie gemaakt en was als zodanig een uitstekend podium voor EGC 2019. Het beleid van het land loopt parallel aan het klimaat- en energiebeleid van de Europese Unie, waarin Europese landen worden aangemoedigd om te kijken naar geothermie als bron van flexibele energie voor elektriciteit, verwarming en koeling.

Duizenden woningen in Den Haag krijgen al stadsverwarming uit restwarmte en de stad werkt aan vier geothermische verwarmings-/koelingsinstallaties en 15 geothermische putten die in het begin van de jaren 2020 in de stad operationeel zullen worden. Deze zullen worden gebruikt om meer dan 100.000 woningen en kantoren van stroom en warmte te voorzien en zullen een veel schonere optie zijn dan het gas dat momenteel wordt gebruikt.

WindDay 2021, The Hague

Can you feel the winds of change?

The flurry kicked up on WindDay 2021 (30th of September) at the World Forum The Hague.

Where multiple companies and a large group of innovators from the energy sector came together, to discuss and discover wind energy solutions that will lead to a more sustainable future.

Here are the highlights of the event!

Onze strategische partners

De gemeente en een aantal belangrijke partners spelen een cruciale rol bij het koppelen van bedrijven aan belangrijke lokale en nationale partners:

- Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid

- Vereniging van Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie (IRO)

- Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

- De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)

- Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

- Technische Universiteit Delft

- Platform Geothermie

- Dutch Association Geothermal Operators (DAGO)

- The Hague Business Agency (THBA)

Jeanine Dupigny

Neem contact met ons op

Omdat nieuwe energie een van de belangrijke onderwerpen van Den Haag is, verwelkomt de stad evenementen op dit gebied om hier te worden georganiseerd en zal in sommige gevallen zelfs subsidies verstrekken.
Neem contact op met onze International Sales Manager Jeanine Dupigny voor meer informatie en ondersteuning bij het organiseren van uw evenement: j.dupigny@thehague.com.