icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download

Schrijf je in voor de gratis online Event Design workshop

What are you looking for?

Europees AI-onderzoeksnetwerk CLAIRE opent hoofdkantoor in Den Haag

Op 9 december opende het hoofdkwartier van 's werelds grootste AI-onderzoeksnetwerk Claire (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe) zijn deuren in Den Haag.
Het netwerk is opgericht om ervoor te zorgen dat Europa concurrerend blijft op het gebied van AI en de toepassingen daarvan.
CLAIRE is van plan te investeren in talent, onderzoek, technologie en innovatie. De focus ligt op het gebruik van AI om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te helpen bereiken en op het versnellen van brede toegang tot en het profiteren van AI in de hele samenleving, inclusief ondernemingen van verschillende grootte, de overheid en Europese burgers.

Belangrijke hub op het gebied van AI in Europa

CLAIRE heeft aangekondigd zich te richten op "AI for Good", met name het gebruik van AI om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te helpen verwezenlijken. Dit gevoel sluit aan bij de bestaande focus van Den Haag om ervoor te zorgen dat technologie en het bedrijfsleven een positieve impact hebben op de samenleving.

De opening van het CLAIRE-hoofdkantoor in Den Haag zal de positie van Nederland als een belangrijke hub op het gebied van AI in Europa versterken, talent uit heel Europa en de hele wereld aantrekken en onderzoek en innovatie stimuleren in nauwe samenwerking met een breed scala aan toepassingssectoren.

 

"Claire gaat vorm geven aan de manier waarop AI in Europa gebruikt gaat worden," zegt Holger Hoos, hoogleraar machine learning aan de Universiteit Leiden en medeoprichter van Claire.

"Naast de reputatie van Den Haag als stad van vrede en recht, is Nederland in het algemeen een ideale thuisbasis. Het is een broeinest voor AI-onderzoek en -innovatie in Europa en de thuisbasis van een groot aantal internationaal toonaangevende experts op het gebied van AI."

In oktober 2019 lanceerde de Nederlandse regering in Den Haag haar nieuwe landelijke Strategisch Actieplan voor Kunstmatige Intelligentie. Het doel is om de Nederlandse economie mondiaal concurrerend te houden door AI te stimuleren op basis van het uitgangspunt dat zowel burgers als bedrijven erop kunnen vertrouwen dat AI zorgvuldig wordt ingezet.

De bij CLAIRE betrokken onderzoekers en belanghebbenden - zo'n 330 groepen en instellingen, die samen meer dan 19.000 werknemers in 34 landen omvatten - hebben vastgesteld dat er een dringende behoefte bestaat om de kracht en positie van Europa op het gebied van mensgerichte, betrouwbare AI te versterken.

Locoburgemeester van de stad Den Haag Saskia Bruines, zei:

"Het gebruik van kunstmatige intelligentie biedt veel mogelijkheden om het leven van onze burgers mogelijk te verbeteren. Dit vereist echter de ontwikkeling van een verantwoorde en transparante benadering van het gebruik van AI, wat een belangrijk onderwerp is voor Europa, Nederland en Den Haag in het bijzonder. CLAIRE heeft zich als missie gesteld om die aanpak voor Europa te ontwikkelen. Ik ben dan ook trots en verheugd dat CLAIRE ervoor heeft gekozen haar Europese hoofdkantoor in Den Haag te vestigen. Dit zal ertoe bijdragen dat de internationale stad van Vrede en Recht de komende jaren een zeer relevante plaats wordt voor de ontwikkeling van het verantwoord gebruik van AI in Europa."

Het CLAIRE-kantoor in Den Haag zal zich in het bijzonder richten op AI in de publieke sector, AI-computing en data-infrastructuur, en de ontwikkeling van een focus op AI voor maatschappelijk welzijn. Het zal interacteren en coördineren met de NL AI Coalitie, de Europese Commissie, AI4EU, de European AI Association, de Benelux AI Association, CBS, TNO en ELLIS.

Het hoofdkwartier in Den Haag zal ook CLAIRE-activiteiten in heel Europa ondersteunen, door het coördineren van het werk van bestaande CLAIRE-kantoren in Praag (CZ), Saarbrücken (DE), Rome (IT) en Oslo (NO), alsmede van kantoren die binnenkort worden geopend in Brussel (BE), Zürich (CH), Parijs (FR) en Cork (IE).

AI centre in The Hague
CLAIRE in The Hague