icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download

Schrijf je in voor de gratis online Event Design workshop

What are you looking for?
United Nations SDGs The Hague

Impact Economie - Goed doen en zaken doen in Den Haag

In de MICE (meetings, incentives, conferenties en tentoonstellingen) industrie wordt het steeds belangrijker om verder te kijken dan alleen zakelijke doelstellingen. Evenementen hebben een boodschap nodig, een missie, om zo duurzaam mogelijk te zijn en het liefst bij te dragen aan het grotere goed.
De stad Den Haag, zetel van de Nederlandse regering, ondersteunt deze manier van denken door te laten zien dat economisch succes en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen en moeten gaan. Het motto van de stad 'Goed doen en zaken doen' vat deze denkwijze samen.

‘Goed doen en zaken doen’

Den Haag vormt een uniek knooppunt voor private ondernemingen, internationale overheidsorganisaties, maatschappelijke investeerders en honderden NGO's die zich richten op wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, humanitaire hulp, innovatie in de voedselsector en duurzame energie. Voeg daar een constante instroom van dynamische impact entrepreneurs aan toe en je hebt het ideale ecosysteem om het motto 'goed doen en zaken doen' in de praktijk te brengen. Deze ambitie is verwoord in een van de economische speerpunten die het college van B&W in 2015 heeft vastgesteld, toen het begon met de opbouw van een concurrerende start-up en scale-up infrastructuur. Vijf jaar na dato zijn veel van de toen gestelde doelen gerealiseerd. Het nieuwe college van B&W heeft het belang van de Impact Economie voor een toekomstbestendige stad herbevestigd - geheel in lijn met de status van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht. Het is ook een middel waarmee Den Haag kan bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

De gemeente Den Haag wil de Impact Economie stimuleren door een zeer gunstig vestigingsklimaat te creëren voor jonge ondernemers en door zoveel mogelijk gerichte investeringen te doen in mensen, locaties, experimenten en ideeën. De afgelopen jaren heeft Den Haag de start-up hub in het industriegebied Binckhaven versterkt met duizenden meters extra ruimte voor innovatieve ondernemers. Daarnaast heeft de gemeente grote stappen gezet als het gaat om het faciliteren van toegang tot netwerken, kapitaal, talent en markten.

Global entrepreneurship summit 2019

Den Haag - waar intellectuelen met elkaar in contact komen om aan mondiale uitdagingen te werken

In Den Haag wordt al meer dan een eeuw gewerkt aan mondiale uitdagingen. Met boegbeelden als het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof, Europol en het Internationaal Strafhof staat Den Haag wereldwijd bekend als de internationale stad van vrede en recht. Den Haag is de stad voor ondernemers die willen bouwen aan een betere wereld.

 

Als springplank naar Europa en de rest van de wereld verbindt het lokale en tegelijkertijd unieke internationale netwerk van Den Haag NGO's, kennisinstituten, creatieve ondernemers en toonaangevende bedrijven die een verschil willen maken. De stad biedt een breed scala aan mogelijkheden voor dynamische impactondernemers - start-ups en scale-ups - van over de hele wereld.

Den Haag is koploper in belangrijke sectoren als Cyber Security, Vrede en Recht, IT & Tech, Olie & Gas en duurzame energie. Deze immense kennisstructuur, gekoppeld aan een ondernemersgeest, maakt Den Haag de perfecte evenementenbestemming voor een evenement met een focus op de impact economie.

 

Den Haag is de eerste ImpactCity ter wereld. We zijn er trots op dat we op internationale schaal voorop lopen als het gaat om het bundelen van krachten voor ondernemerschap en impact om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (VN). Het is dé hotspot voor (internationale) Startups en Scaleups die zich richten op innovaties voor een betere wereld.

ImpactFest The Hague

Evenementen met focus op Impact economie - Impact Fest

Een van de evenementen die in Den Haag zelf wordt geïnitieerd is het jaarlijkse flagship evenement ImpactFest:

  •  Op het jaarlijkse Impact Fest krijgen sociaal geëngageerde purpose-driven ondernemers uit alle hoeken van de wereld een platform om hun bedrijf te presenteren, hun ideeën te pitchen aan investeerders, ervaringen te delen om samen op te schalen en coaching ondersteuning te krijgen.
  •  Als initiatief van de Gemeente Den Haag heeft Impact Fest slechts drie jaar nodig gehad om uit te groeien tot het grootste impact event met internationale start-ups in Nederland.
  •  Binnen vier jaar is het uitgegroeid tot het grootste impact event met internationale Startups in Europa.
  •  ImpactFest had in 2019 bijna 2000 deelnemers en is een van de "must-attend" evenementen van het jaar in Den Haag, waar belangrijke changemakers elk jaar komen om te netwerken en high impact oplossingen te vinden.

EVPA jubileum in Den Haag

Dankzij de sterke reputatie van Den Haag als dé impactstad van Nederland, besloot EVPA deel te nemen aan de 2019-editie van Impact Fest. Tijdens dit evenement organiseerden EVPA en ESADE Business School een gezamenlijke workshop die ging over nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële sector en de effecten van richtlijnen voor investeren met impact versus investeren voor impact. Het aantrekken en optimaal investeren van kapitaal voor het algemeen belang zijn kernactiviteiten voor dit Europese netwerk van venture filantropen en sociale investeerders met een impact first profiel. En het koos Den Haag als bestemming.

Het EVPA jubileumevenement bracht meer dan 1.000 sociale investeerders en venture filantropen van over de hele wereld samen in Den Haag. In deze speciale wereldwijde editie keken de aanwezigen terug op de resultaten van de afgelopen 15 jaar. Ook keken ze naar de toekomst samen met het ecosysteem van internationale financiers die werken vanuit het principe 'goed doen & zaken doen' in hun filantropie en investeringen.

Voor Den Haag was dit evenement een unieke gelegenheid om een grote, internationale groep van maatschappelijk betrokken financiers in contact te brengen met ondernemers in ImpactCity, Den Haag. Het creëerde een schat aan mogelijkheden om diepgaande kennis uit te wisselen en het bereik van impactondernemers binnen deze waardevolle netwerken substantieel te vergroten. Naast aandacht voor EVPA's Europese leden was er in de jubileumeditie van 2019 speciale aandacht voor successen die EVPA's zusterorganisatie, AVPN, in Azië heeft geboekt. Dit in aanvulling op de eerste resultaten van soortgelijke initiatieven in Afrika en Zuid-Amerika.

Den Haag heeft de juiste infrastructuur, impactnetwerk en sfeer om de uiteenlopende eisen van Impact-evenementen te hosten. LEES HIER MEER.

Den Haag is een groeiende hub voor innovatie en ondernemerschap met een groeiend aantal start-ups, scale-ups en dynamische kleine en middelgrote bedrijven. Zie de pagina van onze partnerorganisatie The Hague Business Agency voor het overzicht van relevante impact innovatie hubs.

De rol van The Hague Convention Bureau (THCB)

THCB faciliteert niet alleen de toegang tot de beste evenementeninfrastructuur die de stad te bieden heeft, maar fungeert ook als connector tussen evenementenplanners en lokale deskundigen, zoals ImpactCity.

  •  ImpactCity is de startup en scale-up community van Den Haag die innovatieve ondernemers helpt om hier succesvol hun bedrijf te starten en op te schalen.
  •  Deze impacteconomie omvat economisch succes dat hand in hand gaat met oplossingen voor een betere wereld.

THCB kan ook helpen bij het vinden van inspirerende keynote sprekers en organisatoren helpen om samen met lokale organisaties een impactvol randprogramma samen te stellen, evenals boeiende educatieve fam trips.

Jeanine Dupigny

Neem contact met ons op

Omdat impact economie een van Den Haags belangrijke sectoren is, verwelkomt de stad evenementen op dit gebied om hier te worden georganiseerd en zal in sommige gevallen zelfs subsidies verstrekken.
Neem contact op met onze International Sales Manager Jeanine Dupigny voor meer informatie en ondersteuning bij het organiseren van uw evenement op j.dupigny@thehague.com. Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste locaties, de juiste sprekers, enzovoort.