icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download

Schrijf je in voor de gratis online Event Design workshop

What are you looking for?
Accountability in the digital age

Verantwoordingsplicht in het digitale tijdperk. Den Haag geeft de aanzet tot internationale samenwerking om de gaten in de regelgeving te dichten.

18 mei 2021

Op 6 & 7 november 2019 vond The Hague Summit for Accountability in the Digital Age, plaats.
Meer dan 150 deelnemers die een wereldwijde multi-stakeholdergemeenschap vertegenwoordigen, kwamen samen in het iconische Vredespaleis in Den Haag om samen te werken, kennis te delen en te horen van meer dan 40 materiedeskundigen. Het overkoepelende thema van de top van dit jaar was 'online verantwoordingsplicht', in het bijzonder met betrekking tot kunstmatige intelligentie, (sociale) media en journalistiek, en cybersecurity en vrede, onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Accountability in the digital age

Nieuwe mechanismen en bruikbare kaders voor verantwoordingsplicht in het digitale tijdperk

Vandaag de dag groeit technologie razendsnel en in dit digitale tijdperk waarin nepnieuws en online pesten gemeengoed zijn geworden, is het van het grootste belang om te zorgen voor een veilig en verantwoordelijk internet. Daarnaast is er een internationale roep om praktische oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van een verantwoordelijke online omgeving en het verantwoordelijke gebruik van digitale technologie met betrekking tot nieuws, AI en Cyber Security.

"Deze top heeft aangetoond dat er een steeds groter wordende kloof bestaat tussen het snelle tempo waarin de technologie groeit en de analoge ontwikkeling van wettelijke kaders, die kloof zorgt voor ernstige verantwoordingsproblemen. Er is behoefte aan 21e-eeuwse mechanismen om oplossingen te creëren voor de uitdagingen van vandaag. Deze top is begonnen met het zetten van concrete stappen om die kloof te dichten. Den Haag, de stad die internationaal bekend staat als de stad van Vrede, Recht en Veiligheid, is echt dé plek voor debat en discussie als het gaat om de interactie tussen technologie, recht en beleid", aldus Frits Bussemaker, bestuurslid van het Institute for Accountability in the Digital Age.

Accountability in the digital age

Locoburgemeester van Den Haag Saskia Bruines opende de top met een groot aantal voorbeelden van hoe de stad zelf voorop loopt als het gaat om technologie en beleid, waaronder de nieuwe ontwikkeling van de boulevard aan zee in Scheveningen die gebruikt gaat worden als 'living lab' om het nieuwe 5G-netwerk en andere toepassingen voor digitale innovatie te testen. "We zullen ook kunnen nagaan of onze huidige kaders en richtlijnen met betrekking tot datagebruik en privacy in de praktijk ook daadwerkelijk effectief zijn ... hoewel we de kansen die het digitale tijdperk biedt willen benutten, willen we tegelijkertijd in ons beleid en in de toepassing daarvan ook aanspreekbaar, verantwoordelijk en open zijn", aldus mevrouw Bruines.

Wat de prangende vraag betreft wie verantwoordelijk moet zijn voor de regulering of het beheer van het internet, waren de afgevaardigden en deskundigen het er in grote mate over eens dat alleen met internationale samenwerking een oplossing kan worden bereikt.

Accountability in the digital age

Verantwoordelijkheid voor verstandig gebruik AI.

Volgens Dr. Holger Hoos, hoogleraar Machine learning aan de Universiteit Leiden, als het gaat om de regulering van Kunstmatige Intelligentie: "...we moeten de industrie een rol geven, en de overheid een rol....Ik denk dat de verantwoording voor het verantwoord gebruik van AI eigenlijk niet alleen bij de overheid of de burgers of de industrie moet komen te liggen. Het moet door hen allemaal worden gedaan, omdat ze er allemaal belang bij hebben, en ze hebben allemaal een speciale rol te spelen."

Het tweedaagse evenement omvatte een aantal rondetafeldiscussies, die hebben geresulteerd in innovatieve en praktische instrumenten die momenteel worden samengesteld en de komende maanden in een rapport zullen worden gedeeld. 

Voor meer informatie over alle sprekers en de top kun je terecht op:  https://i4ada.org/summit/