icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download

Schrijf je in voor de gratis online Event Design workshop

What are you looking for?
The Hague energy sector

European Geothermal Congress EGC 2019 in Den Haag

20 mei 2021

De geothermische gemeenschap ontmoet elkaar in Den Haag voor het European Geothermal Congress 2019. Een podium om te discussiëren over de huidige stand van zaken betreffende geothermische energie in Europa en de rol ervan in ons toekomstige energiesysteem. Doel hiervan is om geothermische energie aanvaardbaar en zichtbaar maken in de samenleving.

De geothermische gemeenschap komt bijeen in Den Haag voor het European Geothermal Congress 2019. Een podium om te discussiëren over de huidige stand van zaken van geothermische energie in Europa en de rol ervan in ons toekomstige energiesysteem. Aardwarmte acceptabel en zichtbaar maken in de samenleving.

 

Den Haag is host van het European Geothermal Congress EGC 2019 op 11-14 juni 2019 in het World Forum The Hague. Dit congres vormt een podium om Europese excellentie te vieren en op te roepen tot op maat gesneden instrumenten om verdere geothermische ontplooiing te stimuleren.

Meer dan 800 deelnemers komen deze week naar het Europees Geothermisch Congres. Het evenement, georganiseerd door de European Geothermal Energy Council (EGEC) - de Europese vereniging die de geothermische sector vertegenwoordigt - in samenwerking met de Stichting Platform Geothermie, BodemenergieNL, en de hoofdevenementsponsor Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), brengt belanghebbenden uit de hele geothermische gemeenschap samen voor sessies over wetenschap, innovatie en markten, een tentoonstelling, cursussen en nevenevenementen.

De toepassing van geothermische energie blijft momenteel ver achter bij het potentieel van de hulpbronnen in Europa. Nu de Europese Unie een nieuw kader voor haar klimaat- en energiebeleid tot 2030 heeft vastgesteld, moeten de Europese landen kijken naar de beste praktijken om deze energiebron, die basislast en flexibele energie kan leveren voor elektriciteit en verwarming en koeling, te benutten.

Nederland, een land dat van geothermische energie een hoeksteen van zijn energietransitie heeft gemaakt, biedt een uitstekend podium voor EGC 2019. De gaststad Den Haag, die tegen 2030 koolstofneutraal wil zijn, heeft minstens vier geothermische verwarmingscentrales gepland die in de komende vijf jaar operationeel zullen worden in de stad.

Overgang naar schone energie

Liesbeth van Tongeren, locoburgemeester van Den Haag, zei: "Den Haag zet zich samen met onze inwoners en bedrijven in om de transitie naar schone energie te maken. Daarom zijn we er erg trots op gaststad te zijn van het Europees Geothermie Congres, waar experts van elkaar kunnen leren hoe we deze schone energiebron efficiënter kunnen inzetten. Geothermische energie is een schone energiebron. De komende jaren kunnen in en rond de stad zo'n 15 geothermische bronnen worden bijgeplaatst, die tot 100 000 huishoudens van schone en duurzame warmte kunnen voorzien."

"Wij geloven in geothermie en zien het als een meer dan uitstekend alternatief voor aardgas in Nederland," aldus Jan Willem van Hoogstraten, CEO van hoofdsponsor EBN. "Wij geloven dat geothermie ons kan helpen om grote stappen te zetten in de energietransitie naar een duurzame energiehuishouding in de toekomst."

Ook vele andere lokale, nationale en internationale politieke en industriële leiders openden het evenement op dinsdagochtend door te beschrijven hoe Europa de wereld aanvoert op het gebied van innovatie en wetenschappelijke uitmuntendheid.

Voor meer informatie: http://europeangeothermalcongress.eu/the-europen-geothermal-sector-meets-in-the-hague-to-celebrate-european-excellency/