icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
What are you looking for?

Creëer oplossingen waar een collectief verlangen om te slagen uit voortkomt

Publicatie/interview in het MICE magazine Meetings International, mei 2020.

Lees het artikel op Meetings International
The Hague key sectors

The Hague Convention Bureau, onderdeel van The Hague & Partners, heeft in 2019 92 internationale congressen binnengehaald, een stijging van 48 procent ten opzichte van 2018.

Internationale congressen die vorig jaar in de hele stad werden binnengehaald, realiseerden een geschatte economische impact van 48,79 miljoen euro voor de bestemming.

Uit voorlopige cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) blijkt dat Den Haag in 2019 bijna 213.000 congresdagen heeft gerealiseerd, een stijging van negen procent ten opzichte van het jaar ervoor.

"Deze cijfers zijn een bewijs van de collaboratieve aanpak die we zien bij de venues, hotels en leveranciers in onze hele stad. Onze uitstekende vervoersverbindingen, gevestigde infrastructuur en reputatie voor het leveren van high-profile evenementen helpen ons allemaal om onze aanwezigheid op de wereldwijde congresmarkt te vergroten. Den Haag is de Internationale Stad van Vrede en Recht waar elke dag tienduizenden mensen samen werken aan een betere, veiligere en rechtvaardigere wereld", zegt Bas Schot, hoofd van The Hague Convention Bureau.

Een belangrijke factor in het succes van het congresbureau is de groei in de markt, de focus op kennisinfrastructuur en de directe betrokkenheid bij verenigingen om nieuwe congressen naar de stad te halen.

"De betrokkenheid van het convention bureau bij het aantal congressen dat in de stad plaatsvindt, neemt toe", zegt Marco Esser, directeur van The Hague & Partners. "In 2019 waren we betrokken bij 76 procent van alle congressen die hier plaatsvonden. Dat is een flinke groei ten opzichte van slechts 40 procent betrokkenheid in 2018."

Vrede en recht, juridisch en financieel, cybersecurity, duurzame energie, IT en tech, life science en de Impact Economy zijn belangrijke sectoren voor de bestemming, goed voor ruim 91 procent van alle verworven congressen in 2019.

"Mensen zijn steeds vaker op zoek naar minder drukke bestemmingen, waar nog veel te zien en te doen is, en onze stad biedt dat. Het is een koninklijke stad, een stad aan zee en een stad van vrede en recht", aldus Bas Schot.

The Hague & Partners is een overkoepelende organisatie, waar onder meer The Hague Marketing Bureau, The Hague Convention Bureau en The Hague Business Agency deel van uitmaken. Samen leverden de drie organisaties in 2019 een flinke bijdrage aan de economie van de stad.

"Ik ben blij met de uitstekende resultaten van 2019 van het werk van The Hague & Partners. Meer bedrijven, meer congressen en meer bezoekers zijn belangrijk voor de economie van onze stad. Niet alleen omdat bezoekers hier graag hun geld uitgeven, maar ook omdat het belangrijke banen oplevert voor onze inwoners," aldus locoburgemeester Saskia Bruines (Economie) van de gemeente Den Haag.

Den Haag is de derde stad van Nederland, de Internationale Stad van Vrede en Recht, de juridische hoofdstad van de wereld en de tweede zetel van de Verenigde Naties. Tienduizenden mensen werken hier aan innovaties die gericht zijn op een betere, veiligere en rechtvaardigere samenleving. Het is ook de thuisbasis van entiteiten die actief zijn op het gebied van nieuwe energie, cyberveiligheid, juridische en financiële zaken, IT en technologie, Impact Economie, sociaal ondernemerschap en humanitaire zaken. Zij vormen en bepalen de basis van de uitgebreide en gespecialiseerde kennisinfrastructuur.

Den Haag trok van oudsher internationale organisaties aan die werkzaam zijn op het gebied van vrede en recht. Veiligheid en cybersecurity waren de natuurlijke voortzetting van dit specialisme en speelden een belangrijke rol. Door haar status als Internationale Stad van Vrede en Recht trekt Den Haag van nature mondiale organisaties, talent en innovators aan die een verschil willen maken. Dit heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad als een essentiële hub voor cyberbeveiliging in Europa en een bloeiend cluster rond beveiliging en nieuwe technologie.

Den Haag is een content-gedreven stad, en veel eerdere associatie-evenementen waren op het gebied van haar belangrijkste sectoren. De stad biedt onderdak aan verschillende bekende organisaties in de cluster technologie en recht, waaronder de NAVO, NCIA en Eurojust. De stad is ook de thuisbasis van vele andere organisaties die zich bezighouden met digitale vraagstukken op het gebied van beleid, veiligheid, recht, ethiek, normen en standaarden, en verantwoordingsplicht. De bestemming is een innovatiehub voor deze expertisegebieden.

 

 

"Door op structureel niveau verbindingen te leggen tussen lokale stakeholders die werkzaam zijn in voor onze stad belangrijke sectoren en clusters, hebben we een betrouwbare kennisinfrastructuur ontwikkeld en versterkt", zegt Bas Schot. "Onze stad heeft altijd een focus gehad op het hosten van evenementen die relevant zijn voor de expertise van haar stabiele industrieclusters. Dit is een echte win-win voor alle partijen: de organisatoren kunnen ons sectornetwerk aanboren, wat deuren opent voor sprekers, afgevaardigden, sponsors en meer. Onze kennisclusters profiteren van de bijdrage aan branchespecifieke evenementen en de verdere versterking van de Haagse expertise op deze gebieden."

The Hague Convention Bureau werkt nauw samen met partners, organisaties, kennisinstellingen, start-ups en NGO's in de stad, evenals met The Hague Business Agency, dat de stad promoot als bestemming voor directe buitenlandse investeringen. Via de stad en met het regionale bureau voor investeringsbevordering Innovation Quarter zijn de belangrijkste focussectoren door de gemeente vastgesteld.

"De stad heeft een bloeiend ondernemersklimaat en een ecosysteem dat tot uiting komt in ons succes en onze aantallen. Meer dan honderd multinationals, 115 buitenlandse ambassades, 200+ instellingen en organisaties, zoals het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof en Europol zijn hier allemaal gevestigd," aldus Bas Schot.

Op de vraag wat het convention bureau heeft gedaan om de directe betrokkenheid met verenigingen te vergroten om congressen naar de stad te halen, antwoordt Bas Schot:

"Ons grootste succes komt voort uit het ontwikkelen van relaties. Wij leggen de verbindingen tussen verenigingen en lokale stakeholders, waardoor we meer congressen naar de stad hebben kunnen halen. Om dit te bereiken zijn we traditionele marketing- en salesactiviteiten gaan ontplooien, zoals fam trips, beurzen en handelsmissies. We hebben ook aanvullende creatieve oplossingen gezocht en geleverd voor de ontwikkeling van belangrijke relaties.

"Verder werken we samen met partners om internationale, branchespecifieke verkoopvertegenwoordiging en PR te leveren. Omdat we in dit proces proactief zijn, hebben we ook nieuwe ideeën ontwikkeld, zoals onze samenwerking met Ottawa in Canada, waarbij twee gelijksoortige bestemmingen samenkomen om ideeën uit te wisselen en zelfs samen te werken aan specifieke projecten en klantenevenementen.

"Wij hebben een subsidiefonds dat verenigingen ondersteunt die evenementen in de stad willen organiseren. Hoewel het fonds openstaat voor iedereen, is er een hogere weging en meer kans voor die evenementen die vallen binnen of sectorfocus en kennisinfrastructuur. Het hele proces is eenvoudig om een aanvraag in te dienen, maar wij helpen de kopers door elke fase van het, ondersteunen hen en maximaliseren hun kansen om te profiteren van het fonds.

"Uiteindelijk komt het allemaal neer op persoonlijke relaties en de ontwikkeling van voortdurende communicatie. Als dat betekent dat we een uitstapje moeten maken naar het hoofdkantoor van een vereniging in Brussel of zelfs verder weg, zijn we meer dan bereid om een inspanning te leveren ten voordele van de stad op lange termijn. De sleutel daartoe is onze wens om lokale stakeholders, experts en de verenigingen zelf samen te brengen. Zo kan onze lokale kennis doordringen in de lange termijnplannen van een vereniging en ervoor zorgen dat onze stad een vitaal onderdeel is van hun conferenties en kennisontwikkeling in de toekomst."

Hebben jullie een langetermijnstrategie voor het aantrekken van meer zakelijke evenementen?

"Onze langetermijnstrategie is de ontwikkeling van repeat business. Door sterkere, strategische klantrelaties en de ontwikkeling van stadsbrede netwerken, kunnen we lange termijn business naar de stad trekken in plaats van eenmalige evenementen", zegt Bas Schot.

"Door de ontwikkeling van kleinere evenementen, de ondersteuning van de organisatoren en de ontwikkeling van een stedelijke infrastructuur die de evenementen ondersteunt, creëren we specialismen die op hun beurt langdurige repeat business opleveren. Een voorbeeld daarvan is de Impact Summit Europe. Dit heeft ertoe geleid dat Den Haag een centre of excellence is geworden voor evenementen op het gebied van Impact Investing en Impact Entrepreneurship. Vergelijkbare successen zijn geboekt in de sectoren vrede en justitie, financiën en veiligheid. Als thuisbasis van Europol zijn wij bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor beveiligingsevenementen, die telkens weer terugkeren vanwege onze lokale expertise en toegang tot toonaangevende sprekers en kennis. Zolang we deze kennis blijven ondersteunen met een uitstekende logistiek, evenementeninfrastructuur en bereikbaarheid, zullen de evenementen blijven terugkomen."

Hoe belangrijk is het om niet de nummer één congresstad van Nederland te zijn als het gaat om het vergroten van de zakelijke evenementen voor de stad?

"Het zijn van een 'second-tier' stad is voor ons van enorm voordeel. De meeste van de grote Europese hubsteden zijn keer op keer gebruikt door evenementenorganisatoren. Afgevaardigden hebben ze allemaal al gezien en zijn op zoek naar iets anders. Voor ons zijn we ongelooflijk toegankelijk, het centrum van Den Haag ligt op vergelijkbare afstand van Schiphol als het centrum van Amsterdam, en er zijn zo veel andere voordelen voor organisatoren.

 

"Een andere belangrijke factor is onze omvang. Een groot evenement dat in de stad wordt gehouden, voelt aan alsof het de stad 'bezit' en wordt door iedereen verwelkomd. Stakeholders en partners raken echt betrokken wanneer een bepaald evenement in Den Haag plaatsvindt, wat betekent dat leveranciers flexibeler zijn en meer begrip hebben voor de behoeften van een specifiek evenement. In sommige gevallen kan dit ook leiden tot zeer concurrerende tarieven.

"Tenslotte kunnen we ons richten op onze niche business en ervoor zorgen dat die iets oplevert voor klanten en evenementen in de stad. In plaats van op zoek te gaan naar elke business, kunnen we op zoek gaan naar de business die er het meest toe doet en het beste bij Den Haag past. Het resultaat is dat evenementen zich hier echt thuis voelen."

Wat zijn jullie drie belangrijkste uitdagingen?

"Capaciteit is tot op zekere hoogte een issue. Als DMO zouden we altijd graag meer hotels en venues zien. We hebben wat we nodig hebben om ons specialisme waar te maken. Meer expositieruimte zou waarschijnlijk helpen als het gaat om de concurrentie met sommige andere grotere steden, maar onze specialismen betekenen niet dat het een deal-breaker is.

"We hebben een beetje een perceptie-uitdaging in termen van wat de stad is, waar het is en wat we bieden. In een klein land als Nederland is het gemakkelijk voor een bestemming als Amsterdam om de belangrijkste focus en externe stem te zijn. Er zijn nog steeds verrassend veel mensen die onze bestemming niet kennen, en ze weten niet wat we te bieden hebben en waarom we ideaal zijn voor specifieke evenementen.

"We moeten ook meer praten over ons niet-zakelijke aanbod. Ondanks het feit dat we een wandelstad zijn met kilometerslange stranden, bars en een geweldig cultureel aanbod, zijn we geneigd om een beetje te veel bekend te staan om ons zakelijk gerichte, juridische en veiligheidsaanbod. Als kernsectoren is dat geen groot probleem, maar we moeten zowel organisatoren als deelnemers ervan bewust maken dat er hier veel meer is dan ze beseffen.

Wat gebeurt er over vijf en tien jaar als het gaat om zakelijke evenementen in Den Haag?

"Het beantwoorden van deze vraag midden in de Covid-19 crisis maakt dit de moeilijkste vraag om te beantwoorden, omdat de toekomst op dit moment moeilijk te onderscheiden is. Covid-19 betekent dat er een verschuiving zal plaatsvinden naar thuiswerken en dus meer virtuele evenementen en hybride vergaderingen. Er zal echter nog steeds behoefte zijn om bijeen te komen. Eén opleiding te veel kan snel worden gegeven via een goede internetverbinding, maar wij zijn een tribale soort die altijd baat heeft bij veel tot veel interacties. Toekomstige evenementen zullen daarom meer netwerken en uitwisselingen moeten omvatten, willen zij een hoge opkomst halen.

"De wereldwijde verspreiding van Covid-19 heeft aangetoond hoe verbonden we allemaal zijn, maar het heeft ook aangetoond hoe verbonden we willen zijn. Steden en DMO's moeten inspelen op die lange termijnbehoeften van mensen om samen te komen en infrastructuur ontwikkelen die bijeenkomsten nog steeds ondersteunt, maar uiteindelijk moeten we flexibel zijn. Het is nu niet het moment om ons te veel zorgen te maken over een tienjarenplan. Het is nu het moment om samen de huidige crisis te boven te komen en oplossingen te vinden die ons een collectief succes brengen," aldus Bas Schot.